Coronaviruset (COVID-19)

 

Här kan du läsa mer om ResTeamets information om Coronaviruset (COVID-19)

Med anledning av Coronaviruset (COVID-19) får vi många frågor från våra resenärer. Vi tar alltid våra resenärers säkerhet på största allvar och följer noga rekommendationer från myndigheter.

Vad gör vi på ResTeamet för att ta vårt ansvar?

Vi på ResTeamet följer rekommendationerna och kör med färre antal personer i bussen. Vi ställer även in resor där vi anser att smittorisken är stor eller om ett land ändrar sina inreserestiktioner.

Rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedemera har förlängts, beslutar UD följande:

Ett flertal länder har infört olika åtgärder för att begränsa smittspridning i landet som får konsekvenser för resenärer såsom utegångsförbud, undantagstillstånd, in- och utreseförbud och karantänsbestämmelser. En del länder inför även begränsningar i möjligheten att transitera via sina territorier. Dessa beslut kan fortsätta att komma med kort framförhållning.

Läs mer Här

Kommer min resa att bli av?
Utrikesdepartementet har som ansvar att bestämma var det är säkert att resa. Om UD avråder från en särskild region dit vi har resor kommer vi att ställa in den planerade resan och återbetala resans kostnad. Vi kontaktar dig om en resa blir inställd. 

Vad gör jag om jag inte vill resa?
När du bokar en resa med ResTeamet är du skyddad av paketreselagen. Det innebär att om myndigheterna avråder från resor till ett land eller en region vid tidpunkten för avresa kommer vi att ställa in din resa och du får tillbaka pengarna för resan. Om du vill avboka en resa som inte omfattas är det våra ordinarie avbokningsregler som gäller. Läs mer om våra resevillkor här: https://www.resteamet.se/sida/Almanna-sarskilda-Resevillkor

Här kan du läsa mer om Coronaviruset (COVID-19)
Här är några viktigta punkter i ambassadens reseinformation gällande Corona i Tyskland. Bestämmelserna har förlängts fram till den den 14 februari 2021, men varierar mellan de olika förbundsländerna. För närmare information hänvisas därför till respektive förbundsland.

Särskilda inreseberstämmelser

Direkta transitresor genom Tyskland är i regel möjliga utan test, utan digital anmälan och utan att karantärnsbestämmelserna träder i kraft.

Sedan den 8 november måste alla resande från ett riskområde anmäla sig digitalt före inresan i Tyskland. Anmälan är inte nödvändig vid direkta transitresor genom Tyskland eller för resande som uppehåller sig högst 24 timmar i landet.

Sedan den 15 november klassificeras hela Sverige som riskområde. 

I grunden gäller följande karantänsbestämmelser i Tyskland:

  • Tio dagars karantän för resande från riskområden
  • Obligatorisk anmälan hos hälsomyndigheten
  • Karantänen kan hävas vid ett negativt test
  • Testet kan genomföras först fem dagar efter inresan. (Test som genomförts innan avresan påverkar inte karantänen).

Dessutom krävs även ett test vid inresa från ett riskområde, tex Sverige. Testet skall genomföras högst 48 timmar före eller senast 48 timmar efter inresan i Tyskland. Direkta transitresor genom Tyskland är möjliga utan test. OBS! Kravet på tio dagars karantän vid ankomsten kvarstår trots testet.

Folkhälsomyndighetens hemsida:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

WHO:s hemsida:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Reserekommendationer från UD:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/reserekommendationer-fran-ud/

Resa till Tyskland:
https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-f%C3%B6r-svenska-medborgare/tyskland/

Resa till Danmark:
https://coronasmitte.dk/

Folkhälsomyndigheten tillhandahåller också flera goda råd för dig som planerar att resa. Bland annat är god handhygien en viktig faktor för att minska smittspridning. Var mycket noggrann med handhygienen, tvätta händerna ofta med tvål och vatten och använd handsprit. Undvik att röra ögon, näsa och mun. Hosta och nys i armvecket och var observant på eventuell feberkänning och andningsbesvär.

Vi rekommenderar alltid att du som resenär inför en resa ser över din hemförsäkring, eventuell reseförsäkring och dess villkor som gäller om en olycka eller sjukdom skulle uppstå.

Hur kontaktar jag ResTeamet?
Telefon: 0435-10001
Email: Info@resteamet.se


Den här informationssidan kommer att uppdateras löpande.

Uppdaterad 2021-02-01

 

 

Nyhetsbrev

Katalogbeställning

Beställ

Kontakta oss

Formulär

Kontakta oss