Dataskyddsförordningen GDPR

Personuppgiftsansvarig

ResTeamet Klippan AB med organisationsnummer 556578-1787, värnar om din personliga integritet. När du lämnar dina personuppgifter till oss ska du alltid känna dig trygg och skyddet av dina personuppgifter är viktigt för oss.

Med denna Dataskyddspolicy beskriver vi hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämpad lagstiftning. Nedan kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter och vika rättigheter du har.

Om du vill kontakta oss gör du det på:
Besöksadress ResTeamets kontor:
ResTeamet Klippan AB
Fabriksallén 13
Klippan

Postadress:
ResTeamet Klippan AB
Box 166
264 22 Klippan

Mail:
info@resteamet.se

Telefon:
0435-10001

Vilka personuppgifter som samlas in
Vi samlar in personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, födelsedatum, kön, e-post och telefonnummer när du bokar en resa, tilläggstjänst, vid personlig kontakt eller när du registrerar dig för nyhetsbrev med mera. Dessutom kan vi även komma att behandla önskemål om specialkost eller särskild information från dig om ditt hälsotillstånd inför resan för att kunna fullgöra resan. Personuppgifterna lämnar du själv i samband med beställning av resa, broschyr eller nyhetsbrev som görs via telefon, mail, beställning hos våra återförsäljare eller vid besök hos oss.

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen
Dina personuppgifter kommer att behandlas för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden i beställda resor och tilläggsprodukter samt hålla dig informerad om aktuella resor och liknande. Behandling av dina personuppgifter kan även komma att ske för att vi skall kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar, förordningar och för att hantera frågor och klagomål.

Utöver ovan angivna ändamål samtycker du till att dina personuppgifter kan komma att användas för ändamålen nedan samt utgöra underlag för våra marknads- och kundanalyser, riskhantering och statistik för att kunna ge dig ett bättre reseerbjudande och bättre service. Vi kan även komma att använda dina personuppgifter för att tillhandahålla olika erbjudande om tjänster och /eller produkter från oss.

Du kan när som helst avregistrera dig från marknadsföring t ex genom en länk i nyhetsbrev. Genom att lämna uppgifter om ditt hälsotillstånd samtycker du till att vi behandlar denna personuppgift i syfte att tillhandahålla den resa, annan tjänst och/eller produkt som du beställt. Uppgifter om hälsotillstånd används aldrig för statistik, marknadsanalyser eller marknadsföring.

Lagring av personuppgifter
Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen ovan. Normalt lagrar vi dina personuppgifter i 5 år från det att din senaste resa genomförts eller från det att du haft kontakt med oss i övrigt. När du anmält dig till att få nyhetsbrev och erbjudanden från oss sparar vi dina uppgifter tills vidare. Du kan när som helst avregistrera dig från marknadsföring genom en länk i nyhetsbrevet eller kontakta oss via telefon eller mail för att avanmäla dig eller få dina uppgifter borttagna. I vissa fall kan vi behöva lagra uppgifter under längre tid när det krävs av lag (t ex bokföringslag) eller vid t ex reklamation.

Dina personuppgifter behandlas av vår personal samt av våra samarbetspartners för systemtjänster och administrativa tjänster med vilka vi har avtal om skydd av personuppgifter, personuppgiftsbiträdesavtal. Dina personuppgifter kommer att behandlas inom resebranschen, t ex av flygbolag, bussbolag, hotell och lokala samarbetspartners på resmålet. Endast nödvändig information lämnas vid varje sådant tillfälle.

Behandling av personuppgifter i länder utanför EU och EES
Beroende på var ditt resmål är beläget och vilka samarbetspartners som används kan dina personuppgifter komma att behandlas utanför EU och EES. Även om slutmålet för en resa är inom EU/EES kan till exempel transportbolag och hotell vara baserade utanför EU/EES. Endast den information som behövs för genomförande av resan och andra tjänster lämnas till samarbetspartners.

Genom att lämna dina personuppgifter till oss samtycker du till att vi behandlar personuppgifter utanför EU och EES och är medveten om att lagstiftning för skydd av personuppgifter kan vara lägre än inom EU och EES.

Dina rättigheter till uppgifter om dig
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att vi behandlar uppgifterna som du lämnat till oss. Du har rätt att begära rättning eller radering av dina personuppgifter. En sådan begäran görs skriftligen till oss. Dina uppgifter kommer då att vara korrigerade eller raderade inom en månads tid. Om du har en aktuell resa som inte är genomförd eller avslutad, eller har en pågående reklamation eller liknande kommer uppgifterna raderas inom en månad efter detta slutförts.

Du kan enkelt logga in på Min Sida med ditt lösenord och e-post där du kan se de personuppgifter som finns lagrade om dig och dina resor. På min sida kan du även rätta och uppdatera uppgifter. Du kan även kontakta oss med begäran om att få tillgång till den registerade informationen som vi har om dig, vilket vi kommer lämna inom en månad.

Vill du veta mer om Dataskyddsförordningen (GDPR)?
På Integritetsskyddsmyndighetens webbplats www.imy.se finns mer information om dataskyddsförordningen (GDPR).Nyhetsbrev

Katalogbeställning

Beställ

Kontakta oss

Formulär

Kontakta oss